Staveretter kraftig


Retter stavefeil ved oppslag i databaser.
Rettingen er kraftig fordi den bruker avansert matematikk som er nær det teoretisk beste.

Et par eksempler:

adresse.retting.no

Dette er søk i norske gate-adresser, uten beboernavn.

kid.oyhus.no

Dette er produksjon av KID-numre som kan rettes,
og rettingen av dem.
Altså slike lange tall på regninger. Andre koder kan også rettes.

Hvor godt rettes stavefeil?

Bedre enn alt jeg har testet, inklusive Google.

Eksempler på staveretting fra musikknavn.

Å kjøpe tjenester

Jeg selger slike tjenester. Kontakt meg via email, som vist nederst, eller på telefon: 9001 4425.

Kim Øyhus, Siv.ing. Fysikk & Matematiker
Firma: Øyhus Informasjons-Teknologi.

Øit

Kontakt:
kim.oyhus@gmail.com